EU-ECOLABEL (EU-BLOMMAN)

Nordiska miljömärket Svanen skapades 1989 i syfte att förenkla för företagen att producera miljöanpassade produkter och för konsumenterna att hitta dom. Märkningen ställer klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet, den granskar miljöpåverkan från råvara och tjänst under hela deras livscykel. Kraven har beslutats för att minska utsläpp av växthusgaser, för att skydda […]

SVANEN

Nordiska miljömärket Svanen skapades 1989 i syfte att förenkla för företagen att producera miljöanpassade produkter och för konsumenterna att hitta dom. Märkningen ställer klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet, den granskar miljöpåverkan från råvara och tjänst under hela deras livscykel. Kraven har beslutats för att minska utsläpp av växthusgaser, för att skydda […]